„Вазовата България“ е национален ученически конкурс, организиран от КМ “Иван Вазов“ и Община Сопот, съпътстващ честването на годишнините от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов в град Сопот.

Цели на конкурса
 • Засилване интереса на учениците към творчеството на Иван Вазов 
 • Обогатяване познанието на историческите личности и приноса им в развитието на България
 • Засилване на патриотичното и родолюбиво възпитание
 • Популяризиране и повишаване нивото на интереса у учениците към рисуването, музиката, рецитацията, драматизацията и фотографията 
Целеви групи
 • Ученици от V до XII клас от всички училища на територията на Република България
 • Ученици от  V до XII клас от българските училища в чужбина
Участници 

Конкурсът е насочен към всички български ученици в и извън територията на България. Участниците се групират в две възрастови групи:
 •  Първа възрастова група - ученици от V до VIII клас (включително
 •  Втора възрастова група - ученици от IX до XII клас (включително)    
Категории 

 • Лично творчество (есе,стихотворение,разказ и т.н)
 • Рисунка
 • Презентация
 • Фотография
 •  Драматизация (изпратена на видео файл
 •  Рецитация(изпратена на видео файл
 •  Музикално изпълнение(изпратено на видео файл) 

Вазовата България

By: Ivan Vazov House museum on: януари 01, 2018

 
Copyright © Museum TV | Designed by Templateism.com | WPResearcher.com | Blogger Templates